ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ .»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ .»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση