ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ