ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση