ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατεβάστε την σχετική προκήρυξη εδώ

Κοινοποίηση