ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER