ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ.M. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ.M. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση