ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PROTEUS ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PROTEUS ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

 

Κοινοποίηση