ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση