ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CΟ2, ANSUL ΚΑΙ INERGEN ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CΟ2, ANSUL ΚΑΙ INERGEN ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση