ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 17252/2018 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 65727/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 17252/2018 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 65727/2018

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κατεβάστε τη σχετική Διευκρίνηση για το Διαγωνισμό πατώντας εδώ

Κοινοποίηση