ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ.11124/2018 προμήθεια ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ.11124/2018 προμήθεια ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ)

Κοινοποίηση