ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 17888/2018 για τις προμήθειες «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας -Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 17888/2018 για τις προμήθειες «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας -Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

 

Κοινοποίηση