ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. : 61221/2018 προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. : 61221/2018 προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση