Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, (CPV: 50710000-5 ) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, (CPV: 50710000-5 ) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση