Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV) : 09100000-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 156619), με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης που καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας (Ν. 4412/16, άρθρο 95, παρ. 6)

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV) : 09100000-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 156619), με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης που καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας (Ν. 4412/16, άρθρο 95, παρ. 6)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΔΩ

Κοινοποίηση