Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ» CPV : 33162200-5 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ» CPV : 33162200-5 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κοινοποίηση