Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Μ.Χ. (7/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV : 33140000-3» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Μ.Χ. (7/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV : 33140000-3» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΔΩ

Κοινοποίηση