Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2” (Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και συνοδός εξοπλισμός)

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2” (Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και συνοδός εξοπλισμός)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση