Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-COV-2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG VA GREECE ITALY ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-COV-2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG VA GREECE ITALY ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση