Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ABL 800 FLEX ΚΑΙ RAPID POINT 405/500 (ΤΕΠ) CPV : 42122410-7» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανία

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ABL 800 FLEX ΚΑΙ RAPID POINT 405/500 (ΤΕΠ) CPV : 42122410-7» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανία

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΔΩ

Κοινοποίηση