Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)» (CPV: 33162000-3) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)» (CPV: 33162000-3) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ

Κοινοποίηση