Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Τ.Ν» (CPV: 33192000-2)

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Τ.Ν» (CPV: 33192000-2)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΕΔΩ

Κοινοποίηση