ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS & RIS ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS & RIS ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση