ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΙΡΙΔΑ, 2)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 3) ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΙΡΙΔΑ, 2)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 3) ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κοινοποίηση