ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΕ 2: Υποέργο 2 – Προμήθεια αυτοκινήτου μεταφοράς προσωπικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΕ 2: Υποέργο 2 – Προμήθεια αυτοκινήτου μεταφοράς προσωπικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση