ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»