ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ

Απόφαση Ματαίωσης

Κοινοποίηση