ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Μ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Γ.Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR–ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Μ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Γ.Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR–ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679»

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση