ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση