ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»