ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κατεβάστε το σχετικό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Κοινοποίηση