ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 2)ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ 3) ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 2)ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ 3) ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κοινοποίηση