ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (CPV) : 50400000-9, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου στις 18/05/2021.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (CPV) : 50400000-9, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου στις 18/05/2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

Κοινοποίηση