ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ αριθ. 12567/06-08-2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΕ Μ.Α.Π. ο οποίος δημοσιεύτηκε την 06/08/2020 ΣΤΟ Υ.Υ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ αριθ. 12567/06-08-2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΕ Μ.Α.Π. ο οποίος δημοσιεύτηκε την 06/08/2020 ΣΤΟ Υ.Υ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση