ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 3753/24-03-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 3753/24-03-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση