Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων ποσοτικού προσδιορισμού καρδιακών δεικτών με παραχώρηση Αυτόματου Αναλυτή- ΓΝ Αιτωλ/νίας-ΝΜ Μεσολογγίου

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων ποσοτικού προσδιορισμού καρδιακών δεικτών με παραχώρηση Αυτόματου Αναλυτή- ΓΝ Αιτωλ/νίας-ΝΜ Μεσολογγίου

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση