Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Κοινοποίηση