Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τον ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV: 33696100-6

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τον ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV: 33696100-6

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση