ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟν ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΕΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (7,5 στρέμματα) ΤΜΗΜΑ 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο καθαρισμός περιμετρικά εκτός συνόρων ΤΜΗΜΑ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (31,5 στρέμματα) + ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟν ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΕΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (7,5 στρέμματα) ΤΜΗΜΑ 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο καθαρισμός περιμετρικά εκτός συνόρων ΤΜΗΜΑ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (31,5 στρέμματα) + ΡΗΨΗ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ.

Κοινοποίηση