Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ετήσια Προμήθεια Καυσίμων