ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ KAI ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΤΕΥΔ DOC

ΤΕΥΔ PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Κοινοποίηση