ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 17902/23-11-2018 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 17902/23-11-2018 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη για το Διαγωνισμό πατώντας εδώ

Κοινοποίηση