ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.276,20 € ΜΕ Φ.Π.Α”» ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 389 -2023

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 96%) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.276,20 € ΜΕ Φ.Π.Α”» ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 389 -2023

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση