ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I-SUPPLIES 410/2024

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I-SUPPLIES 410/2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ.

Κοινοποίηση