ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (4)/2022, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (5)/2022, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (5)2022, ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (5)2022, ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (6)2022 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 127 -2022

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (4)/2022, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (5)/2022, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (5)2022, ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (5)2022, ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (6)2022 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 127 -2022

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση