ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ.αριθμ. 11862/09-09-2018 και 13053/07/09/2018 αποφάσεις Διοικητή σχετικά με την Επαναληπτική και Συμπληρωματική προμήθεια για «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ».

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ.αριθμ. 11862/09-09-2018 και 13053/07/09/2018 αποφάσεις Διοικητή σχετικά με την Επαναληπτική και Συμπληρωματική προμήθεια για «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση