ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την προμήθεια «Για περιχειρίδες παίδων – νεογνών ,αισθητήρα Οξυμετρίας παίδων – νεογνών και καλώδιο προέκτασης καθώς και επαναπροσδιορισμό ποσοτήτων και τιμών για περιχειρίδα ενηλίκων και παίδων – νεογνών».

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την προμήθεια «Για περιχειρίδες παίδων – νεογνών ,αισθητήρα Οξυμετρίας παίδων – νεογνών και καλώδιο προέκτασης καθώς και επαναπροσδιορισμό ποσοτήτων και τιμών για περιχειρίδα ενηλίκων και παίδων – νεογνών».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση