ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες: Α.  κατηγορία υλικών: Αναλώσιμο υλικό χειρουργείου Μ.Χ., Β. κατηγορία υλικών: Υλικά αποστείρωσης»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες: Α.  κατηγορία υλικών: Αναλώσιμο υλικό χειρουργείου Μ.Χ., Β. κατηγορία υλικών: Υλικά αποστείρωσης»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση