ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 9711/ 16-7-2019 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CΟ2, ANSUL ΚΑΙ INERGEN ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 9711/ 16-7-2019 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CΟ2, ANSUL ΚΑΙ INERGEN ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Δείτε: ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ.pdf

Δείτε περισσότερα: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

Κοινοποίηση