ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 8864/27-05-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»